James Siena

Tanagra, 2006
Lithograph
29 3/8 x 435/8
Edition 33

James Siena, Tanagra, 2006
Larissa Goldston Gallery